TIN TỨC / Bộ Thông tin và Truyền thông: Yêu cầu báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý IV/2018 (Công văn số 3835/BTTTT-THH ngày 13 tháng 11 năm 2018)

Thực hiện nhiệm vụ được giao, để chuẩn bị cho nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo Chính phủ về việc nâng cao Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử theo định kỳ cho quý IV năm 2018, ngày 13 tháng 11 năm 2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 3835/BTTTT-THH gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý IV/2018.

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng liên hệ và đề nghị Quý cơ quan cung cấp các thông tin, số liệu liên quan đến phát triển Chính phủ điện tử để tổng hợp, báo cáo Chính phủ với biểu mẫu báo cáo tải về tại đây:

- Biểu mẫu Báo cáo Chính phủ điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo theo Biểu mẫu 01;

- Biểu mẫu Báo cáo Chính phủ điện tử của các cơ quan thuộc Chính phủ báo cáo theo Biểu mẫu 02;

- Biểu mẫu Báo cáo Chính phủ điện tử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo theo Biểu mẫu 03;

(Biểu mẫu điện tử được đăng tại mục Thông báo trên Trang thông tin điện tử của Cục Tin học hóa, www.aita.gov.vn) 

Báo cáo quý IV/2018 của Quý cơ quan xin gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 05/12/2018 theo địa chỉ: Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Bản điện tử gửi về địa chỉ: aita@mic.gov.vn và ttduyen@mic.gov.vn (đ/c Trần Thị Duyên, điện thoại: 0989 536648).

Cục Tin học hóa

Báo cáo thống kê

Cơ quan báo cáo*

Đơn vị

Năm báo cáo

Hạng mục

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 285746