TIN TỨC / Cập nhật số liệu báo cáo ứng dụng CNTT phục vụ công tác đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của CQNN năm 2019

Ngày 06/01/2020, Cục Tin học hóa có Công văn số 9/THH-TTDVCTT về cập nhật số liệu báo cáo ứng dụng CNTT phục vụ công tác đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của CQNN năm 2019 (Công văn số 9/THH-TTDVCTT gửi kèm). 

Để chuẩn bị cho công tác đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước (CQNN) năm 2019, số liệu báo cáo về phát triển Chính phủ điện tử Quý IV/2019 (báo cáo theo yêu cầu tại Văn bản số 4045/BTTTT-THH ngày 13/11/2019) sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông sử dụng để đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của CQNN năm 2019, vì vậy đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, cập nhật số liệu đã cung cấp trên hệ thống http://bcudcntt.aita.gov.vn:

- Thời gian chốt số liệu báo cáo: ngày 31/12/2019;

- Thời gian cập nhật dữ liệu: trước ngày 17/01/2020.

Để việc cập nhật số liệu được chính xác, đề nghị Quý Đơn vị tham khảo giải thích các nội dung trong Phiếu khảo sát liên quan đến các chỉ tiêu trong Nghị quyết 17/NQ-CP (bấm vào đây để download)

Để thúc đẩy, hỗ trợ triển khai ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Trung tâm một cửa hỗ trợ triển khai Chính phủ điện tử tại địa chỉ https://egov.mic.gov.vn/ (khai trương ngày 29/11/2019, hiện đã có khoảng 200.000 lượt truy cập). Trân trọng đề nghị Quý Đơn vị sử dụng hiệu quả Trung tâm trong việc hỏi đáp, kiến nghị với Bộ Thông tin và Truyền thông khi triển khai ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử.

Thông tin liên hệ: đ/c Mai Thanh Hải, Cục Tin học hóa, email:  mthai@mic.gov.vn, điện thoại: 0936.229.099.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý Cơ quan./.

Cục Tin học hóa

Báo cáo thống kê

Cơ quan báo cáo*

Đơn vị

Năm báo cáo

Hạng mục

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 649514