TIN TỨC / Khảo sát về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Công văn 492/THH-TTHTQT xem tại đây và Phiếu khảo sát, cụ thể như sau:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ theo biểu mẫu tại Phụ lục 1A;

- Các tỉnh, thành phố theo biểu mẫu tại Phụ lục 1B.

Văn bản trả lời của các đơn vị gửi về Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 29/8/2018 (đồng thời gửi bản điện tử về địa chỉ: aita@mic.gov.vn và mthai@mic.gov.vn). Thông tin chi tiết xin liên hệ đ/c Mai Thanh Hải, điện thoại: 0936.229.099.

Cục Tin học hóa

Báo cáo thống kê

Cơ quan báo cáo*

Đơn vị

Năm báo cáo

Hạng mục

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 285738